Teacher Service Commission Related Important Question

शैक्षिक जनशक्ति तालिम नीति कहिले बनेको हो? → २०६२ माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम ढाचा २०६४ अनुसार ऐक्षिक प्रथम पत्रमा निर्धारित भाषा

Read more

A little information about the geography of Nepal

A little information about the geography of Nepal: नेपालको भूगोलनेपाल एउटा सानो, भूपरिवेष्ठित, पहाडै पाहाड भएको, दुई ठूला राष्ट्र भारत

Read more

Multiple Choice Question of Microsoft Excel

1. Which is default workbook Name? a. Book1,2,3                                       b. doc 1,2,3                 c. sheet 1,2,3                                       d.

Read more
error: Content is protected !!