A little information about the geography of Nepal

A little information about the geography of Nepal: नेपालको भूगोलनेपाल एउटा सानो, भूपरिवेष्ठित, पहाडै पाहाड भएको, दुई ठूला राष्ट्र भारत

Read more
error: Content is protected !!